Hem

Västerbottens Brandredskap AB är ett säkerhetsföretag som arbetar med att förebygga brand- och personskador. Vi finns på Västerslätt i Umeå och har Västerbotten och grannlän som arbetsfält.

Vi erbjuder produkter och tjänster inom brandskydd, utbildning, utrymning, första hjälpen, Systematiskt Brandskyddsarbete SBA samt riskinventering, allt enligt försäkrings- och myndighetskrav. Vi har funnits i branschen över 30 år och ni kan med förtroende vända er till oss i frågor om lämpligt brandskydd.

Vi är medlem i Svenska Brandsäkerhetsföretag SVEBRA.

Välkommen att kontakta oss!

Öppettider: vardagar 07.00 – 16.00

Västerbottens Brandredskap AB
E-post: info@brandredskap.net
Telefon: 090-14 37 90

Vi samarbetar bl.a. med följande leverantörer: Dafo, Fogmaker och Promectum.

Industribelysning

Optimala lösningar för industrin.

Läs mer om industribelysning »

Allmänbelysning

Kostnadseffektiv allmänbelysning till kontor, affärer samt offentlig miljö.
Läs mer om allmänbelysning »

Ersättningslampor

Energi optimala lösningar där det är möjligt bara byta ljuskällan.
Läs mer om ersättningslampor kvicksilver »