Hem

Västerbottens Brandredskap AB är ett säkerhetsföretag som arbetar med att förebygga brand- och personskador. Vi finns på Västerslätt i Umeå och har Västerbotten och grannlän som arbetsfält.

Vi erbjuder produkter och tjänster inom brandskydd, utbildning, utrymning, första hjälpen, Systematiskt Brandskyddsarbete SBA samt riskinventering, allt enligt försäkrings- och myndighetskrav. Vi har funnits i branschen 38 år och ni kan med förtroende vända er till oss i frågor om lämpligt brandskydd.

Vi är medlem i Svenska Brandsäkerhetsföretag SVEBRA.

Välkommen att kontakta oss!

Öppettider: vardagar 07.00 – 16.00

Västerbottens Brandredskap AB
E-post: info@brandredskap.net
Telefon: 090-14 37 90

Vi samarbetar bl.a. med följande leverantörer: Dafo och Fogmaker